Dlaczego SB Complex ?

SB Complex jako znany i ceniony pracodawca dba o rozwój, zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników.

Kierujemy się etyką, współpracą, odpowiedzialnością i ambicją we wszystkich działaniach. Na tych wartościach opieramy kulturę organizacyjną firmy, a dzięki konsekwentnemu dążeniu do ich realizacji możemy tworzyć nasze projekty z troską o najwyższe standardy. To pracownicy są naszą największą wartością – ich wiedza, doświadczenie oraz współdziałanie umożliwiają dalszą ekspansję i rozwój firmy. To dzięki ich zaangażowaniu, kompetencji i pracowitości odnosimy sukcesy.

 Jeśli chcesz pracować w zespole ambitnych  ludzi - dołącz do nas.

 

Informacja o rekrutacji

Osoby zainteresowane pracą w SB Complex Sp.  z o.o. Sp.k. prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej CV oraz list motywacyjny na adres email: praca@sbcomplex.com lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki.

W tytule wiadomości należy wpisać nazwę stanowiska, którego dotyczy przesłana aplikacja. Dokumenty powinny zawierać klauzulę:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)."

Szczegóły dotyczące aktualnie prowadzonych rekrutacji znajdują się w zakładce:

Oferty pracy

 Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.