Kierownik Robót Elektrycznych


Kierownika Robót Elektrycznych,

który dołączy do silnego, prężnie rozwijającego się zespołu młodych, ambitnych osób.

OSOBA ZATRUDNIONA BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

- pełnienie obowiązków kierownika robót w rozumieniu prawa budowlanego,

- organizacje i nadzór nad realizacja robót elektrycznych zgodnie z prawem budowlanym, sztuką budowlaną i zasadami bhp,

- analizę dokumentacji projektowej pod względem kompletności i wprowadzenia rozwiązań równoważnych,

- wdrażanie oszczędności w fazie realizacji projektu poprzez wprowadzanie zakupu materiałów detalicznych,

- nadzór nad prowadzeniem dokumentacji oraz analizę i optymalizację przyjętych rozwiązań,

- opracowanie i akceptację kart materiałowych ,

- wykonywanie kosztorysów,

- opracowywanie ofert,

- analiza składanych ofert poprzez sprawdzenie ich dokładności,

- zatwierdzanie przerobów,

- zarządzanie materiałami i sprzętem w procesie budowlanymi,

- prowadzenie rozliczeń finansowych inwestycji.

 

WYMAGANIA :

- wykształcenie wyższe (elektryczne),

 - uprawnienia budowlane wykonawcze w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- uprawnienia SEP kat. D, E. ,

- minimum 5 lat doświadczenia w realizacji i nadzorze robót elektrycznych dla budynków kubaturowych i przemysłowych,

- dobra znajomość programów AutoCad, Exel ,

- zaangażowanie, samodyscyplina,

- umiejętność pracy w zespole.

 

OFERUJEMY:

- atrakcyjne warunki zatrudnienia,

- pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,

- bogaty pakiet socjalny,

- przyjazna atmosferę ,

- możliwość rozwoju osobistego,

- pracę w młodym, ambitnym zespole.