SB COMPLEX Sp. z o.o. Sp. K.
Generalne Wykonawstwo

Generalne Wykonawstwo

Zajmujemy się kompleksową realizacją inwestycji, począwszy od przygotowania procesu inwestycyjnego, przez realizację projektu, kończąc na uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie zrealizowanego obiektu

Generalne wykonawstwo procesu budowlanego obejmuje kompleksową ofertę wykonania planowanej inwestycji, w której w skład wchodzi doradztwo techniczne, ustalenie wymaganego budżetu, przygotowanie kosztorysu, planowanie, realizacja zaplanowanych prac, budowa lub przebudowa obiektu, zakończenie inwestycji i uzyskanie stosownych pozwoleń na użytkowanie budowanego obiektu.

Firma budowlana SB Complex jako generalny wykonawca zapewnia kompleksową i sprawną realizację każdego etapu projektu budowlanego, w oparciu o szczegółowy harmonogram prac wynikający z podpisanej umowy. W trakcie prowadzonych inwestycji wykorzystywane są najbardziej optymalne i zaawansowane rozwiązania, które wpływają na tworzenie korzystnego środowiska do realizacji każdego projektu.  Wykorzystując swoje bogate doświadczenie budowlane  i profesjonalizm  zapewniamy  naszym Klientom bezpieczeństwo i komfort  wszystkich  prowadzonych inwestycji.Generalne wykonawstwo usług budowlanych zawiera wykonanie zadań zleconych przez inwestora wg zawartej umowy.

Wykonujemy następujące usługi:


•    prace budowlane
•    prace remontowe i adaptacyjne
•    wykonawstwo instalacji budowlanych
•    kompleksowe prace wykończeniowe
•    realizacja obiektów pod klucz
•    projektowanie inwestycji budowlanych
•    realizacja inwestycji budowlanych
•    fachowe doradztwo techniczne
•    kapitalne remonty i modernizacje
•    adaptacje pomieszczeń i obiektów
•    usługi transportowe i sprzętowe
•    inne specjalistyczne prace budowlane