SB COMPLEX Sp. z o.o. Sp. K.

Twoja droga do kariery – rozpocznij staż w SB Complex w ramach programu „Nowa jakość” Politechniki Rzeszowskiej
2021-06-08 07:54:48

Twoja droga do kariery – rozpocznij staż w SB Complex w ramach programu „Nowa jakość” Politechniki Rzeszowskiej

Twoja droga do kariery – rozpocznij staż w SB Complex w ramach programu „Nowa jakość” Politechniki Rzeszowskiej!

Mając na uwadze ciągły rozwój firmy oraz dbając o wysoki poziom edukacji naszych przyszłych pracowników w tym roku także podjęliśmy decyzję o podjęciu współpracy z Politechniką Rzeszowską w ramach organizacji stażów studenckich. Tym samym od 2017 roku dajemy szansę absolwentom tej renomowanej rzeszowskiej uczelni na lepszy start u progu ich zawodowej kariery oraz możliwość podjęcia pracy zawodowej w SB Complex.

Obecnie nasza firma współpracuje z Wydziałem Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej w ramach projektu „Nowa jakość” – zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 kompleksowe programy szkół wyższych.

Program ten kierujemy do  studentów II stopnia Politechniki Rzeszowskiej  z kierunków: inżynieria środowiska, architektura i budownictwo. W ramach programu dajemy możliwość odbycia trzymiesięcznego stażu w wiodącej firmie budowlanej SB Complex w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień. Podczas stażu przybliżymy studentom działalność naszej firmy oraz zapoznamy ich ze specyfika pracy przy dużych i nowatorskich projektach oraz realizacjach budowlanych. Przyszli inżynierowie będą mieli okazję zyskać praktyczną wiedzę dotyczącą wybranej przez siebie dziedziny budownictwa oraz zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe, które później umożliwi im zdobycie pracy w swoim zawodzie. Od początku współpracy z Politechniką Rzeszowską zatrudniliśmy 5 osób i mamy nadzieję, że wśród tegorocznych stażystów będą tacy, z którymi także podejmiemy stałą współpracę.

Jesteśmy przekonani, że w gronie osób objętych programem stażowym znajdzie się wielu przyszłych specjalistów, a najlepsi z nich pozostaną z nami na dłużej!

 

Tagi